ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
 •     ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว สอบถามรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคาได้ที่ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และกำหนดรับซองเสนอรคา ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294