ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านห้วยม่วง (2) หมู่ที่ 11 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง มริมาณงานลำเหมืองรูปตัววี โดย ปากกว้าง 2 เมตร ท้องลำเหมืองกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,350 เมตร ตามกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    07/08/2555
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294