ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ชุมชน
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) สอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านวัดป่าแคโยง (MS วิลเลจ) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    30/07/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294