ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
 •     โรงเรียนวัดกู่เส้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TCL10 จำนวน 1 ชุด (9 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดกู่เส้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดกู่เส้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    01/08/2555
 • อ่าน   433
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294