ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย ชั้นวางหนังสือ จำนวน 21 ชุด และเครื่องตรวจวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 - 6 สิงหาีคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    06/06/2555
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294