ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,481.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,405.00 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ถนนริมกวง - ท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง (ชั้น 1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    07/08/2555
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294