ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดแยกประมูง 2 ครั้ง ดังนี้ รถยนต์โดยสาร 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน , รายการพัสดุชำรุดประมูลแบบเหมารวม จำนวน 20 รายการ ติดต่อขอดูรายการพัสดุชำรุดได้ที่หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่ 7 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    07/08/2555
 • อ่าน   533
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294