ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุการเกษตร
 •     จังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    24/07/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294