ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
 •     เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   413
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294