ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์แบบเคลื่อนที่
 •     โรงเรียนบ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์แบบเคลื่อนที่ ประจำห้องเรียน MCC Type1 จำนวน 1 ชุด 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านร่องช้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    01/08/2555
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294