ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาบ้านหนองบัว
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาบ้านหนองบัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-7091
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2555
 • หมดเขต    08/08/2555
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294