ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง
 •     แขวงการทางเชียใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ปริมาณงาน 2823 อัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1110
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2555
 • หมดเขต    06/08/2555
 • อ่าน   411
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294