ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ง่นพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2440 ต่อ 117
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2555
 • หมดเขต    26/07/2555
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294