ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ฯ โดยประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-446548 ต่อ 12 หรือ www.buak-khang.org
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2555
 • หมดเขต    16/08/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294