ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 รายการดังนี้ ชุดอุปกรณ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 200,000.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารพัสดุและยานพาหนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2555
 • หมดเขต    17/08/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294