ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก
 •     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก จำนวน 9 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง , โปรแกรมรบบปฏิบัติการ Window Licens 3 ชุด , เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง , เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง , เครื่องโทรศัพท์ 3 เครือง , เครื่องฉาย LCD 1 เครื่อง , อุปกรณ์ฉากสำหรับเครื่องฉาย LCD 1 ชุด , และเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารช้างเผือกเรสซิเดนท์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2555
 • หมดเขต    23/08/2555
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294