ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุอบรมและสาธิต ผ่านกิจกรรมสาธิต
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอบรมและสาธิต ผ่านกิจกรรมสาธิต โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 83 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    15/08/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294