ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software
 •     สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ESAO2) จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการชั้น5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    22/08/2555
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294