ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    28/08/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294