ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนมะจำโรง ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร พร้อมฝา คสล. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อซื้อแบบแปลนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    27/08/2555
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294