ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    24/08/2555
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294