ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    20/08/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294