ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5433-1626
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    24/08/2555
 • อ่าน   320
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294