ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , รางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-5789 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    27/08/2555
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294