ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 69 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2509
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    06/08/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294