ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-6098 ต่อ 126
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    22/08/2555
 • อ่าน   387
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294