ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 •     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8470 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    31/08/2555
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294