ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-7091
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    29/08/2555
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294