ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 123 รายการ
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 123 รายการ และอุปกรณ์เครื่องเล่น จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5313-1532 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    27/08/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294