ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุึ การคลังพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    23/08/2555
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294