ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
 •     องค์การบริหารส่วนำตบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนำตบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-9360
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนำตบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2555
 • หมดเขต    05/09/2555
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294