ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเดินท่อเมนต์เชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเดินท่อเมนต์เชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-3711 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2555
 • หมดเขต    04/09/2555
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294