ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา อาคารผู้ป่วย จำนวน 14 หลัง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา อาคารผู้ป่วย จำนวน 14 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2555
 • หมดเขต    03/09/2555
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294