ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/08/2555
 • หมดเขต    31/08/2555
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294