ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-1021
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    04/09/2555
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294