ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้่างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.
 •      เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน เชียงใหม่ สอบราคาจ้่างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-2861 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    03/09/2555
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294