ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
 •     เทศบาำลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาำลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    เทศบาำลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    04/09/2555
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294