ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    05/09/2555
 • อ่าน   327
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294