ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์ เครื่องดีเซล 6 สูล 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    03/09/2555
 • อ่าน   344
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294