ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-7923 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2555
 • หมดเขต    31/08/2555
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294