ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช้่าใช้บริหารLeased Line Internet
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช้่าใช้บริหารLeased Line Internet สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพงตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2555
 • หมดเขต    06/09/2555
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294