ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนบริหารรักษาความปลอดภัยแกาอาคารสถานที่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตันอ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนบริหารรักษาความปลอดภัยแกาอาคารสถานที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตันอ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตันอ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2555
 • หมดเขต    03/09/2555
 • อ่าน   387
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294