ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 กันยายน 2555 หรือโทรศัพท์ 053 - 221646 หรือ www.drr.go.th, www.gprocurement.go.th
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2555
 • หมดเขต    06/09/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294