ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 กันยายน 2555 โทรศัพท์ 053 - 112485-6
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
 • วันที่ประกาศ   04/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294