ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 กันยายน 2555 หรือ www.banklang.go.th, www.gprocurement.go.th หรือโทรศัพท์ 053 - 48765 - 7 ต่อ 34
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294