ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 227.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่คือ โดยวิธีการสอบราคา ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลแม่คือ ระหว่างวันที่ 3 - 17 กันยายน 2555 หรือโทรศัพท์ 053 - 387062 ต่อ 12 หรือ www.maekhu.go.th
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ
 • วันที่ประกาศ   03/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   429
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294