ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตรอบอาคาร
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตรอบสำนักงาน ความยาว 357 เมตร ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ www.prdnorth.in.th หรือโทรศัพท์ 053 - 283746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 • วันที่ประกาศ   30/08/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   422
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294