ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดงเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังงานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดงเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 หรือสอบถามไ้ดที่ 0-5313-1532 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดงเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    20/09/2555
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294