ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ 6 ต.แม่ก๊า เชื่อมบ้านดงป่าซาง หมู่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294