ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกท่ารั้ว บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ 7 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนของแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294